[1]
B. V. Kondoj, “Mencari Jejak-jejak Autograf Perjanjian Lama di dalam Septuaginta”, VJTP, vol. 16, no. 1, pp. 33–46, Jun. 2017.