[1]
B. Kondoj, “Mencari Jejak-jejak Autograf Perjanjian Lama di dalam Septuaginta”, Veritas, vol. 16, no. 1, pp. 33-46, Jun. 2017.