[1]
P. W. Yahya, “Pembenaran melalui Kesatuan dengan Kristus : Sebuah Tinjauan atas Doktrin Imputasi”, VJTP, vol. 15, no. 2, pp. 219–252, Oct. 2014.