[1]
P. W. Yahya, “Tinjauan terhadap Pandangan Choan-Seng Song Mengenai Sejarah Keselamatan (Heilsgeschichte)”, VJTP, vol. 12, no. 1, pp. 123–134, Apr. 2011.