(1)
Kondoj, B. V. Mencari Jejak-Jejak Autograf Perjanjian Lama Di Dalam Septuaginta. VJTP 2017, 16, 33-46.