(1)
Kondoj, B. Mencari Jejak-Jejak Autograf Perjanjian Lama Di Dalam Septuaginta. Veritas 2017, 16, 33-46.