(1)
Yahya, P. W. Tinjauan Terhadap Pandangan Choan-Seng Song Mengenai Sejarah Keselamatan (Heilsgeschichte). VJTP 2011, 12, 123-134.