(1)
Lie, B. Benarkah Yesus Tidak Mati Disalib? : Sebuah Pertanggungjawaban Iman Terhadap Pandangan Islam. VJTP 2007, 8, 83-96.